5.1

A Blood Pledge (2009) ทวงสัญญาฆ่าตัวตายหมู่

สหายทั้งสี่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสาบานด้วยเลือดเพื่อจบมันทุกคืนอย่างไรก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นมีเพียงคนเดียวที่ถูกพบว่านอนตายอยู่ในบริเวณโรงเรียน “ทวงสัญญา ฆ่าตัวตายหมู่” ทฤษฎีที่ไม่สามารถควบคุมได้เกี่ยวกับความคิดของการแข่งขันตอนในหมู่ร่างกายสำรอง “A Blood Pledge” แต่สหายที่ยั่งยืนสามคนนั้นเป็นคนที่เงียบสนิทเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยใด ๆ เป็นอย่างที่มันอาจเป็นเมื่อน้องสาวของผู้เสียชีวิตเริ่มมองหาคำตอบพล็อตเช่นเดียวกับผู้รอดชีวิตไม่แยแส ...