Apprentice (2016) เพชฌฆาตร้องไห้เป็น
7

Apprentice (2016) เพชฌฆาตร้องไห้เป็น

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การย้ายไปยังเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในที่สุดจะท้าทายความซื่อสัตย์และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หนุ่มในการเดินทางไปเป็นหัวหน้าผู้ประหารชีวิต