5.4

Autohead (2016) ฝังลงดิน(ซับไทย)

ทีมงานสารคดีเริ่มทำสารคดีเกี่ยวกับคนขับรถลากอัตโนมัติในมุมไบ เมื่อเจาะลึกลงไปในชีวิตของเขาพวกเขาก็ค้นพบความทุกข์ความคับข้องใจทางเพศและความหวาดระแวงที่นำไปสู่จุดจบอันเลวร้าย