Avenge the Crows (2017)
7

Avenge the Crows (2017)

อดีตสมาชิกแก๊งและลูกพี่ลูกน้องของเธอกลายเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทระหว่างแก๊งเอแอลเอขณะที่คู่แข่งพยายามแก้แค้นให้กับอาชญากรรมเก่า