6.6

Blood Bound (2019) สงครามแวมไพร์

ทุก ๆ 25 ปีจะเริ่มขึ้น ผูกพันกับสนธิสัญญาโบราณตระกูลที่มีอำนาจไม่ จำกัด สืบเชื้อสายมาจากเมืองเล็ก ๆ ในชนบทเพื่อทำการบูชายัญแบบพิธีกรรมของครอบครัว พิธีกรรมเริ่มต้นเมื่ออายุ 18 ปี ...