6.8

Can You Ever Forgive Me? (2018) ยกโทษให้ฉันได้ไหม

R|ตลก|107 min

เมื่อลีอิสราเอลหลุดจากรสนิยมปัจจุบันเธอเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปะของเธอไปสู่การหลอกลวง