7.1

Class Rank (2017) คลาสแรงค์ ชั้นนี้ต้องป่วน

NR|ตลก|101 min

บุคคลภายนอกในโรงเรียนมัธยมสองคนเข้าร่วมในความพยายามที่จะแซงหน้าคณะกรรมการโรงเรียนในท้องถิ่น ได้รับคำแนะนำจากครอบครัวของพวกเขาพวกเขาเข้าสู่คำพูดทางการเมืองที่เป็นอันตรายและในกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก