48pacific
6.3

Curtiz (2018) เคอร์ติซ

ในขณะที่อเมริกาเตรียมเข้าสู่ WW2 ไมเคิลเคอร์ติซผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฮังการีต้องต่อสู้กับการแทรกแซงทางการเมืองและความสัมพันธ์ที่ผิดปกติกับลูกสาวที่ห่างเหินท่ามกลางการผลิตของคาซาบลังกาในปี 2485 ที่มีปัญหา