4.3

Dead Sea (2014) อสูรเทพมรณะ

นักชีววิทยาทางทะเลได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการเสียชีวิตอย่างลึกลับของสิ่งมีชีวิตในทะเลในทะเลสาบน้ำเค็มภายในประเทศที่มีสาเหตุมาจากสิ่งมีชีวิตที่คิดว่าเป็นตำนาน