8.3

Er Woo Dong: Unattended Flower (2015) บุปผาเลือด

เฮอิน หญิงสาวที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในเมืองทั้งความงามและความสามารถ ผู้เป็นลูกสาวของเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ ชายทุกคนต่างหมายปองในตัวเธอจนกระทั่ง ลีดง ชายผู้เป็นญาติของกษัตริย์สามารถพิชิตการแต่งงานได้สำเร็จหากแต่สามี ที่เธอแต่งงานด้วยกลับไม่สามารถละทิ้งนิสัยเจ้าชู้และขี้เหล้าได้ ทำให้ชีวิตคู่ต้องร้าวฉานขึ้น เมื่อเธอต้องมาเห็นผู้ที่เป็นสามีพาสาวเกอิชาเข้ามาพลอดรักถึงในเรือนของเธอแต่เขาไม่สำนึกทำให้เฮอินตัดสินใจฆ่าตัวตาย แต่ได้อดีตคนรักมาช่วยไว้ได้ทัน ...