7.1

Evelyn (2018) อีฟลิน

หลังจากที่เขาได้รับรางวัลออสการ์ The White Helmets ออร์แลนโดฟอนไอน์ซีเดลก็หันกล้องไปหาครอบครัวของตัวเองในขณะที่พวกเขาพยายามรับมือกับการสูญเสียครั้งร้ายแรง เมื่อพี่ชายของเขาเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจิตเภทและทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงใช้ชีวิตของตัวเองเมื่ออายุ 22 ปีออร์แลนโดและพี่น้องอีกสองคนของเขาฝังบาดแผลไว้โดยแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ กว่าทศวรรษต่อมาครอบครัวที่เหลือออกเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมทิวทัศน์ที่เอเวลินชอบเดินเล่นเพื่อสะท้อนชีวิตและความตายของเขา ...