Handsome Devil (2016) หล่อ ร้าย เพื่อนรัก
7

Handsome Devil (2016) หล่อ ร้าย เพื่อนรัก

เน็ดและคอเนอร์ถูกบังคับให้แชร์ห้องนอนที่โรงเรียนประจำ ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและนักกีฬาดาวดังของโรงเรียนรักบี้แห่งนี้สร้างมิตรภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีการทดสอบโดยทางการ