Holiday in the Wild (2019) ฉลองรักกับป่า
6.5

Holiday in the Wild (2019) ฉลองรักกับป่า

สามีของเธอถูกจับในวันก่อนที่จะเริ่มต้นซาฟารีแอฟริกันผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปยังทวีปแห่งนี้เพียงลำพังซึ่งเธอได้พบกับนักอนุรักษ์ช้าง