7

I Care a Lot (2021) ห่วง…แต่หวังฮุบ

R|ตลก|119 min

มาร์ลาเกรย์สันเป็นนักต้มตุ๋นที่หาเลี้ยงชีพด้วยการโน้มน้าวผู้พิพากษาให้แต่งตั้งผู้ปกครองของเธอเหนือผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ด้วยตัวเองภายใต้หน้ากากที่พวกเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จากนั้นมาร์ลาก็จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ที่ได้รับความช่วยเหลือและตัดการติดต่อกับโลกภายนอกทั้งหมดขายบ้านและทรัพย์สินเพื่อผลกำไรของตัวเองมาร์ลาได้รับคำแนะนำจากดร. คาเรนอามอสซึ่งเธอมีข้อตกลง ดร. อามอสแจ้งให้เธอทราบเกี่ยวกับผู้อาวุโสที่ร่ำรวยที่พวกเขาสามารถหาประโยชน์ได้: ...