5.5

In the Tall Grass (2019) พงหลอนมรณะ

หลังจากได้ยินการเรียกร้องของเจ้าหนูขอความช่วยเหลือน้องสาวและพี่น้องของเขาเข้ามาในทุ่งใหญ่ในแคนซัส “In the Tall Grass” อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้พบว่าอาจไม่มีโอกาสได้ออกไปและความอาฆาตพยาบาทในเบ็คกีและแคลพี่น้องสองคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับทุ่งสูงใหญ่ พวกเขาได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในที่โล่ง “พงหลอนมรณะ” ทั้งคู่เลือกที่จะลงไปในหญ้าสูงเพื่อพยายามไล่สะอื้นเพื่อขอความช่วยเหลือวางแผนที่จะช่วยชีวิตของเจ้าของอย่างไรก็ตามการเข้าไปในหญ้าสูงทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นด้านนอก ...