5

Keep Watching (2017)

ครอบครัวหนึ่งถูกคุมขังในบ้านโดยผู้บุกรุกที่บังคับให้พวกเขาเล่นเกมชีวิตและความตายซึ่งกฎลึกลับจะชัดเจนเมื่อค่ำคืนคลี่คลาย