6.5

Luce (2019) อุดมคติของลูกชาย

Luce Edgar ได้รับการอุปถัมภ์จากเอริเทรียในสงครามเป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นผู้ถกเถียงที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้รับความชื่นชมจากนักเรียนโรงเรียนคนอื่นและปีเตอร์และเอมี่เอ็ดการ์ อย่างไรก็ตามเขามีความเกลียดชังต่อครูสอนประวัติศาสตร์ของเขาแฮเรียตวิลสันซึ่งได้เพื่อน DeShaun เตะออกจากทีมวิ่งหลังจากพบกัญชาในตู้เก็บของและเรียกตำรวจ แฮเรียตโทรหาเอมี่ขอให้เธอไปพบที่โรงเรียน เธอแสดงให้เห็นว่างานเขียนของลูซซึ่งขอให้เขียนจากมุมมองของบุคคลในประวัติศาสตร์เขาเลือก Frantz Fanon ...