6.2

Lust Stories (2018) เรื่องรัก เรื่องใคร่

ภาพยนตร์สั้นสี่เรื่องโดยผู้กำกับที่ใหญ่ที่สุดสี่คนของอินเดียที่สำรวจความรักเพศและความสัมพันธ์ในอินเดียยุคใหม่