7.1

Money (2019) เพราะอยากรวย จึงต้องฉวยทางลัด

จมอยู่กับเรื่องราวของนายหน้าซื้อขายหุ้นหน้าใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากรวย ความฝันเหล่านั้นทำให้เขาหวั่นไหวกับกลโกงตลาดหุ้นที่ขู่ว่าจะทำให้เขาตกที่นั่งลำบาก