7.4

On the Basis of Sex (2019) สตรีพลิกโลก

เรื่องราวที่แท้จริงของ รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก อัยการสาวสวยที่ชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การเสนอชื่อ รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก ต้องทำคดีภาษีร่วมกับ มาร์ติน กินส์เบิร์ก สามีของเธอเอง คดีของเธอในฐานะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและมุมมองที่ศาลมีต่อความเท่าเทียมกันเรื่องเพศ