6

Papa (2012)

ผู้ควบคุมความสามารถของเกาหลีย้ายไปอยู่อเมริกาและเข้าสู่การแต่งงานของวีซ่า ในไม่ช้าเขาก็พบว่าเด็กหญิงคนโตของเขาเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์และเริ่มหล่อหลอมให้เธอเป็นตัวละครบนหน้าจอ “Papa” (Park Yong-charm) ผู้อำนวยการความสามารถจากเกาหลีใต้ที่เดินทางไปอเมริกาเพื่อ ไล่ตาม หลังจากลูกค้าของเขาหนีไปกับผู้อำนวยการคนอื่นเขาไม่นานเขาก็เข้าใจว่าเธออยู่กับเด็กและไม่สามารถหาอาชีพที่จะงดเดินทางกลับประเทศเกาหลีและมองด้วยหัวของเขา นำเข้าสู่โลกผู้หญิงเกาหลีเมื่อคนสำคัญของเขาผ่านจากบังโคลนกันชน ...