5.3

Persecuted (2014) ล่านรกบาปนักบุญ

PG-13|บู๊|93 min

ผู้เผยแพร่ศาสนาพบว่าตัวเองถูกล้อมกรอบด้วยข้อหาฆาตกรรมและต้องหนีหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะสนับสนุนข้อเสนอของวุฒิสมาชิกที่เรียกร้องให้กวาดล้างการปฏิรูปศาสนา