all new gclub
6.8

Rebel in The Rye (2017) เขียนไว้ให้โลกจารึก

ชีวิตของ J.D. Salinger นักประพันธ์ผู้โด่งดัง แต่สันโดษผู้ซึ่งได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการตีพิมพ์นวนิยายเรื่อง The Catcher in the Rye