6.2

River’s Edge (2018) ความตายและสายน้ำ (ซับไทย)

นักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งได้สัมผัสกับความโหดร้ายของความโดดเดี่ยวในเมืองหลังจากศพถูกล้างขึ้นจากแม่น้ำ