6.5

salms Of Planets Eureka Seven Good Night Sleep Tight Young Lover (2009) เดอะมูฟวี่ กู๊ดไนท์ สลิฟ ไทท์ม ยัง เลิฟเวอร์ส

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งในอนาคตหมื่นต่อมาเป็นเวลานานในอนาคต Renton นักโต้คลื่นหรือ ““เดอะมูฟวี่ กู๊ดไนท์ สลิฟ ไทท์ม ยัง เลิฟเวอร์ส” เข้าร่วมกลุ่มกบฏและกลายเป็นที่รู้จักอย่างใกล้ชิดกับนักบิน ยูเรก้าสัตว์แมมมอ “Psalms Of Planets Eureka Seven Good Night Sleep Tight Young Lover” ที่น่างงงวยชื่ออิมาจิขึ้นไปทางใต้ของทะเลแปซิฟิกและเริ่มสงครามกับมนุษย์จนกระทั่ง 45 ปีที่ผ่านมาความเร็วของการโจมตีของอิหม่ามทำให้มนุษย์ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ ...