8.1

Samjin Company English Class (2020)

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 พนักงานออฟฟิศหญิงระดับมัธยมปลาย 3 คนเข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเพื่อรับการเลื่อนตำแหน่งและพวกเขาร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยการทุจริตภายใน บริษัท ในปี 1995 ลีจายัง, จังยูนา และ ซิมโบรัม เป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ บริษัทแซมจิน พวกเขาทำงานที่นั่นมา 8 ปีแล้ว พวกเขาทำงานเก่ง แต่เนื่องจากวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นพวกเขาจึงยังคงอยู่ในจุดต่ำสุดของ บริษัท วันหนึ่ง บริษัท ประกาศว่าพนักงานคนใดที่ได้คะแนน 600 หรือสูงกว่าในการสอบ TOEIC (Test of English for ...