Samson (2018) แซมซั่น โคตรคนจอมพลัง
5.8

Samson (2018) แซมซั่น โคตรคนจอมพลัง

หลังจากสูญเสียความรักในชีวิตให้กับเจ้าชายฟิลิสเตียผู้โหดร้ายชายหนุ่มชาวฮีบรูผู้มีพลังเหนือธรรมชาติได้ปกป้องประชาชนของเขาเสียสละทุกสิ่งเพื่อล้างแค้นให้กับความรักประชาชนของเขาและพระเจ้า