She (2012) เรื่องรักระหว่างเธอ
3.9

She (2012) เรื่องรักระหว่างเธอ

บัว (Tai-Pen Pak Sirikun) ผู้หญิงที่ดูเหมือนจะมีชีวิตในอุดมคติเลือกที่จะทรยศต่อคนสำคัญของเธอ (ฟลินน์ – ศุภชัยเกิดสุวรรณ) และเด็กหญิงแพร (ใจ – ปภาสสมพลวัฒน์กมลพัฒน์) ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถบอกได้ ความหดหู่ใจความหดหู่การสนับสนุนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการร้องขอจากคนรับถ่ายรูปผู้หญิงที่ตัดสินใจทำงานกับมิถุนายน (แอน – ศิริวรรณเบเกอร์) ทำให้เธอพบความสำคัญที่สำคัญของความรักครั้งใหม่ของชีวิต ดา (วัง – อภิสิทธิ์แสงทอง) อีกยุคของชายร่างสูงที่มีพลังถูกปลดจากการถูกตัดความลึกลับจากความสูญเสียความมั่นใจ ...