6.1

Sylvie’s Love (2020) ซิลวี่เลิฟ

เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งพบกับนักเป่าแซ็กโซโฟนผู้ใฝ่ฝันในร้านแผ่นเสียงของพ่อเธอในปี 1950 ฮาร์เล็มความรักของพวกเขาจุดชนวนความโรแมนติกที่ก้าวข้ามเวลาที่เปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์และความสำเร็จในอาชีพ