Tell Me How I Die (2016) นิมิตมรณะ
5.5

Tell Me How I Die (2016) นิมิตมรณะ

A9913 เป็นยาใหม่ที่ช่วยเพิ่มความจำ - เหมือนอยู่ที่นั่นอีกครั้ง แอนนาเข้าร่วมอีก 17 คนทดสอบในราคา $ 2,000 บางคนประสบกับอนาคตอันใกล้รวมทั้งความตาย