Terminator : Dark Fate (2019) ฅนเหล็ก : วิกฤตชะตาโลก
6.6

Terminator : Dark Fate (2019) ฅนเหล็ก : วิกฤตชะตาโลก

Terminator: Dark Fate จะสานต่อเรื่องราวจาก Terminator 2 พาทุกคนย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของหุ่นยนต์ T-800 ที่ยังไม่เคยมีใครกล่าวถึงมาก่อนในแฟรนไชส์หนังฅนเหล็ก