5.7

The Awakening of Motti Wolkenbruch (2018) รักนอกรีต

NR|ตลก|94 min

ชายหนุ่มชาวยิวเก็บเงินตามประเพณีดั้งเดิม (และการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแม่) โดยการโกนหนวดซื้อของนอกคนที่ซื่อสัตย์และคิดเรื่องชิกซาให้ภรรยา