8

The Boy Who Harnessed The Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนู

เรื่องราวเกิดขึ้นจริงจาก ชัยชนะของไอ้หนู วิลเลียม แคมความบา เด็กชายวัย 13 ปี ที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือวิทยาศาสตร์และเขาได้พยายามสร้างกังหันลมเพื่อช่วยหมู่บ้านในมาลาวี ของเขาที่อาศัยอยู่เพื่อให้รอดพ้นจากความอดอยาก