banner
6.2

The Coldest Game (2019) เกมลับสงครามเย็น

เรื่องราวในยุคสงครามเย็น มี Joshua Mansky อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนแข่งขันหมากรุกกับสหภาพโซเวียต โดยมีสถานการณ์ความรุนแรงและการเมืองเป็นตัวต่อรอง เขาต้องการหาทางหยุดความขัดแย้งนี้ และหาตัวคนทรยศในทีม