7.8

The Croods A New Age (2020) เดอะ ครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่

ครอบครัวครู้ดส์ รอดชีวิตจากอันตรายและภัยพิบัติจากสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมถึงรอดชีวิตจากจุดจบของโลก แต่ตอนนี้ พวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา นั่นก็คือ อีกครอบครัวหนึ่ง