5

The HZ Comedians (2011) ฮาศาสตร์

NR|ตลก|88 min

ฮาศาสตร์ คือมหาวิทยาลัยที่ผลิตตลกชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นมาลับๆ อย่างยาวนาน ตลกทุกรุ่นต่างก็เคยเรียนและฝึกฝนความฮากันมาจากสถาบันนี้ทั้งนั้น จนกระทั่งเมื่อตลกเริ่มดวงตก ตกอับ คาเฟ่ปิด ต้องเร่ร่อนไปเล่นตามร้านหมูกระทะ สถานการณ์ของตลกกำลังวิกฤต ใครจะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้