6.9

The Lady (2011) อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ

เรื่องราวของอองซานซูจีในขณะที่เธอกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาฐานโหวตของพม่าและความสัมพันธ์ของเธอกับไมเคิลอารีสผู้สร้างเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับอองซานซูจีและครึ่งที่ดีกว่าของเธอ ของ “อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ” ยิ่งไปกว่านั้นนี่คือการเล่าเรื่องของการต่อสู้อันเงียบสงบของอองซานซูจีซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาฐานโหวตสำหรับพม่า ไม่ว่าจะถูกกีดขวางด้วยการแยกจากกันนานแค่ไหนการแยกและการกระทำที่ผิดพลาดที่ทำลายความรักของพวกเขายังคงเป็นประกายจนจบ ...