7

The Mustang (2019)

เรื่องราวของโรมันโคลแมนนักโทษที่มีความรุนแรงซึ่งได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการฝึกม้าป่า