7

The Post (2017) เอกสารลับเพนตากอน (ซับไทย)

การปกปิดที่ครอบคลุมถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ 4 คนผลักดันให้ผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์หญิงคนแรกของประเทศและบรรณาธิการของเธอเข้าร่วมการต่อสู้ระหว่างสื่อมวลชนและรัฐบาลอย่างไม่เคยมีมาก่อน