4.9

The Ranger (2018) ตำรวจคลั่ง

กลุ่มวัยรุ่นที่หนีจากตำรวจและซ่อนตัวอยู่ในป่าลุกขึ้นมาต่อต้านหน่วยงานในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่อุทยานที่ไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางพร้อมขวานเพื่อบดขยี้