6.4

The Runaways (2010) เดอะ รันอะเวย์ส รัก ร็อค ร็อค

ภาพยนตร์ชีวประวัติที่กำลังจะมาถึงในยุค 70 เกี่ยวกับวงร็อคหญิงล้วนวัยรุ่นยุค 1970 นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวง Cherie Currie และ Joan Jett