5.8

The Tomorrow Man (2019)

บางครั้งเมื่อเรากังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เราจะสูญเสียการควบคุมเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถควบคุมทุกสิ่งใน “ผู้คนที่ถูกทิ้งร้าง” บุคคลสองคนที่อ้างว้าง “ในด้านที่ไม่เหมาะสม 60” ประสบเคราะห์ร้ายครั้งใหญ่และตอบสนองต่อความอ่อนแอ รอบตัวพวกเขานั้นทำให้พวกเขาเห็นด้วย แต่พวกเขาจะบอกว่าพวกเขาจะออกไปข้างนอกพร้อมกับความชอบที่น่ากลัวอีกด้วย พวกเขาจะเสี่ยงกับการจัดการกับคนอื่น? เอ็ด (John Lin Gow) เป็นแนวคิดของการวิจัยข้อมูลและคำขอจนกว่าเขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง ...