To the Ends of the World (2018)
5.9

To the Ends of the World (2018)

ฉากหลังสงครามอาจเกิดขึ้นในปี 1945 อินโดจีนมากกว่า 1969 เวียดนาม แต่“ การเปิดเผยในที่สุด” จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับ“ ถึงจุดจบของโลก” วิสัยทัศน์ของ Guillaume Nicloux เป็นรูปทหารที่น่าเวทนาและน่ารังเกียจ การแสวงหาความมืด เย็บผ่านภาพที่น่ากลัวของความโหดร้ายและการสลายตัว – แต่ไม่ใช่ภาพยนตร์ต่อต้านสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นส่วนตัวในคุณสมบัติการล้างพิษของความเศร้าโศกที่ยังไม่ได้แก้ไข – การยั่วยุที่น่าประทับใจอย่างเป็นทางการ แห่งความรัก” และ“ จุดจบ” ...