8.2

Togo (2019) หมาป่า โตโก

เรื่องราวของโตโกสุนัขลากเลื่อนที่เป็นผู้นำในการวิ่งเซรุ่มในปี 1925 แต่ส่วนใหญ่ถือว่ามีขนาดเล็กและอ่อนแอเกินไปที่จะนำไปสู่การแข่งขันที่เข้มข้น