6.9

U F O (2012) ยูเอฟโอ สงครามวันบุกโลก

นักศึกษาวิทยาลัยที่เห็นยูเอฟโอใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเพื่อตรวจสอบการพบเห็นกับเพื่อน ๆ ของเขาในขณะที่เอฟบีไอติดตามอย่างใกล้ชิด