6.4

Unacknowledged (2017) เรื่องราวที่ไม่มีใครยอมรับ

เรื่องราวที่ไม่มีใครยอมรับ ดร.สตีเวน เกรียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านยูเอฟโอชื่อดังสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์และเปิดเผยเอกสารลับที่ยืนยันการมีอยู่จริงของสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก